Dạy Cắt Tất Cả Các Kiểu Tóc Nữ Cơ Bản

5 (100%) 1 vote

Mạnh Hùng Hair Artist hướng dẫn các bạn các kĩ thuật để cắt tất cả các kiểu tóc nữ cơ bản sau đây :

1 , Kiểu Tóc Ngang Dài
tóc ngang dài

+ Đặc điểm :
– Tóc dài, hoặc lỡ
– Không tầng, cùng một chiều dài

+ Chia tóc :
–    Chia xiên nhiều lớp, dạng chữ A

+ Đường cắt :
–    Ngang

+ Cách cắt :
– Lớp 1 : Chải xuống 0 độ, cắt đường ngang lấy chuẩn.
– Các lớp tiếp theo : chải xuống 0 độ, cắt đường ngang theo chuẩn Lớp 1

( Chú ý : đầu hơi cúi để tạo độ cúp )

+ Tạo kiểu :
– Sấy thẳng. cúp
tóc ngang dài
+ Chia tóc :
Kiểu Tóc Ngang Dài 

+ Chải xuống 0 độ

Kiểu Tóc Ngang Dài 

+ Cắt đường ngang

Kiểu Tóc Ngang Dài 
2, Kiểu tóc chiếc lá cổ điển 

Kiểu tóc chiếc lá cổ điển 

+ Đặc điểm :
– Tóc dài, đuôi hình chữ V
– Đuôi tóc dầy, không tầng.

+ Chia tóc :
– Chia tóc  nửa trái – phải.
– Mỗi bên chia thành 3 hoặc nhiều lớp xiên dạng chữ V.

+ Đường cắt :
– Cắt đứng (hoặc xiên)

+ Cách cắt :
– Lấy một phần tóc ở tâm điểm trước, cắt lấy chuẩn dưới cằm.
– Lấy một phần tóc ở tâm điểm sau ót, cắt lấy chuẩn sau.
– Lớp 1 căng 45 độ dưới trước, cắt zigzag theo đường thẳng đứng (hay đường nối hai chuẩn trước – sau).
– Lớp 2 căng 45 độ dưới trước, dựa vào chuẩn lớp 1, cắt dài hơn lớp 1.
– Lớp 3 căng 45 độ dưới trước, dựa vào chuẩn lớp 2, cắt dài hơn lớp 2.
Có thể căng 45 độ dưới lệch sang bên trái hoặc phải để cắt.

+ Tạo kiểu :
– Sấy cúp
– Duỗi thẳng, uốn …

Kiểu tóc chiếc lá cổ điển 

3, Kiểu tóc chiếc lá hiện đại 

Kiểu tóc chiếc lá hiện đại 

+ Đặc điểm :
– Tóc dài, đuôi hình chữ V
–  Tầng cao, so le, đuôi mỏng.

+ Chia tóc :
– Chia tóc thành hai nửa trái – phải.
– Mỗi bên chia thành 3 lớp xiên hoặc nhiều hơn.

+ Đường cắt :
– Cắt đứng
– Zigzag : làm tóc nhẹ hơn
– Chuốt ngoài, cắt trượt

+ Cách cắt :
– Lấy một phần tóc ở tâm điểm trước, cắt lấy chuẩn dưới cằm.
– Lấy một phần tóc ở tâm điểm sau ót, cắt lấy chuẩn sau.
– Lớp 1 căng 45 độ dưới trước, cắt zigzag theo đường thẳng đứng (hay đường nối hai chuẩn trước – sau)  hoặc cắt trượt. (Hình1)
– Lớp 2 căng 45 độ dưới trước, hơi lệch sang bên( Hình 3), dựa vào chuẩn lớp 1, cắt ngắn hơn lớp 1.
– Lớp 3 căng 45 độ dưới trước, dựa vào chuẩn lớp 2, cắt ngắn hơn lớp 2.
– Chia tóc dọc thành nhiều lớp, nâng lên góc 90 độ ngang (Hình 2,3), cắt trượt tạo tầng.

+ Tạo kiểu :
– Sấy cúp
– Duỗi thẳng, uốn …Kiểu tóc chiếc lá hiện đại 

4, Kiểu Tóc Bung Cổ Điển 

 Kiểu Tóc Bung Cổ Điển 

+ Đặc điểm :
– Tóc dài ngang lưng, quăn, trung niên.
– Đuôi tóc nặng, tầng vừa.

+ Chia tóc :
– Thành 3 phần, mỗi phần chia dọc thành nhiều tép nhỏ.

+ Đường cắt :
– Cắt đứng
– Zigzag : làm tóc nhẹ hơn

+ Cách cắt : ( Cắt đóng : định chiều dài, tạo khuôn trước, tạo tầng sau)
– Căng tóc ở góc 0 độ, lấy phần tóc phía sau cắt lấy chuẩn, dựa vào chuẩn cắt tạo dáng bầu cho tóc (Hình 1).
– Phần 1-2, lấy từng tép căng ở 45 độ dưới cắt zigzac, rồi nâng dần lên từng góc 45 độ cắt tròn tạo tầng liên kết. (Hình 2)
– Phần 3, lấy từng tép căng 45 độ dưới trước cắt zigzac, rồi cũng cắt tròn tạo tầng.(Hình 2,3)

+ Tạo kiểu :
– Sấy lọn
– Uốn Kiểu Tóc Bung Cổ Điển 
5, Kiểu tóc Bung Hiện Đại 

Kiểu tóc Bung Hiện Đại 

+ Đặc điểm :
– Tóc dài ngang lưng, quăn, trẻ trung.
– Đuôi tóc nhẹ, tầng cao.

+ Chia tóc :
– Thành 4 phần, mỗi phần chia dọc thành nhiều tép nhỏ. Phần chóp đỉnh có thể chia dọc hoặc ngang.

+ Đường cắt :
– Cắt đứng, cắt xiên
– Zigzag : làm tóc nhẹ hơn

+ Cách cắt : ( Cắt mở : tạo tầng trước,  định chiều dài sau )
– Phần 1 : – Chia dọc 4-6 tép
– Dựa theo chiều dài đuôi tóc, căng 90 độ sau, cắt đứng.
– Kéo hai nhánh tóc hai bên ra kiểm tra độ dài.
– Phần 2 : – Chia tép dọc, dựa theo chiều dài Phần 1, cắt đứng :
Tép 3,4 căng 90 độ sau; Tép 2,5 căng lệch 45 độ; Tép 1,6 căng ngang 90 độ.
– Phần 3 : – Chia tép dọc, dựa theo chuẩn Phần 2 căng ngang 90 độ, cắt đứng.
– Lấy hết Phần 3 căng 90 độ trước, cắt đứng theo chuẩn tép ngắn nhất.
– Phần 4 : – Chia dọc 3 tép, lấy chuẩn sau và trước dựa vào Phần 2 và 3, cắt theo đường nối hai chuẩn.

+ Tạo kiểu :
– Sấy lọn
– Uốn …

Kiểu tóc Bung Hiện Đại 

6 , Kiểu Tóc Bồ Câu 

 Kiểu Tóc Bồ Câu 

+ Đặc điểm :
– Tóc lỡ, dài ngang lưng.
– Dáng đuôi bầu, so le. Ót phồng.

+ Chia tóc :
–    Chia hai phần : phần dưới và phần chóp đỉnh
– Phần dưới chia nửa trái – phải. Mỗi bên chia khoảng 6 tép xiên.

+ Đường cắt :
–    Zigzag
–    Chuốt ngoài

+ Cách cắt : 
– Phần 1:   – Căng 0 độ cắt lấy chuẩn phía sau và phía trước (cằm), tạo dáng bầu.
– Căng tép 1 ở 45 độ dưới trước, cắt zigzag, rồi căng 90 độ ngang, cắt zigzag.
Cắt xong chuốt mỏng đuôi tóc.
– Tép 2 đến tép 6 căng 90 độ ngang, cắt zigzag theo chuẩn trên – dưới.
Cắt xong chuốt mỏng đuôi tóc.
– Chia nửa trước – sau, gôm hết phần sau căng 90 độ ngang sau, cắt bỏ phần dư.
– Nửa sau, chia cánh quạt, căng từng tép ở 45 độ dưới, cắt zigzag tạo tầng.
– Phần 2 :  Chia nữa trước – sau. Phần sau chia cánh quạt, phần trước chia dọc.
Căng theo góc như phần dưới, cắt theo chuẩn phần dưới. Chuốt mỏng đuôi tóc.

+ Tạo kiểu :
– Sấy phồng, cúp ôm má. Kiểu Tóc Bồ Câu 

7. Kiểu Tóc So Le Liên Kết 

Kiểu Tóc So Le Liên Kết 

+ Đặc điểm :
– Tóc dài qua vai, tầng cao
– Đuôi tóc so le liên kết

+ Chia tóc :
– Chia nữa trước-sau,  phần sau chia cánh quạt, phần bên chia dọc thành nhiều tép nhỏ.

+ Đường cắt :
– Cắt đứng, xiên, cắt trượt
– Zigzag

+ Cách cắt : ( Tạo tầng trước tạo dáng sau)
– Chia tóc nửa trái-phải. Lấy một nhánh tóc dọc  từ tâm điểm trước đến tâm điểm sau, căng ở các góc 45 độ trên trước
-> 90 độ trên -> 45 độ trên sau -> 90 độ sau, cắt lấy chuẩn. (Hình 1)
– Chia tóc nửa trước-sau. Phần sau chia nhiều tép cánh quạt. Căng tóc ở các góc độ như nhánh tóc chuẩn. Cắt theo chuẩn.
– Phần bên hông chia dọc, cắt theo góc tương tự. (Hình 2)
– Tạo dáng : chia xiên, căng 45 độ dưới trước cắt như chiếc lá. (Hình 3)

+ Tạo kiểu :
– Duỗi
– UốnKiểu Tóc So Le Liên Kết 

8. Kiểu Tóc So Le Tầng Cao

Kiểu Tóc So Le Tầng Cao

+ Đặc điểm :
– Tóc dài qua vai, tầng cao.
– Đuôi tóc mỏng so le.

+ Chia tóc :
– Chia nữa trước-sau,  phần sau chia 2 nữa trên-dưới.

+ Đường cắt :
– Cắt trượt
– Zigzag

+ Cách cắt : 
– Phần 1 : Chia hình cánh quạt, căng tóc 45 độ trên cắt ngang hoặc xiên.
– Phần 2 : Chia dọc, căng tóc 90 độ ngang cắt trượt trừ trên xuống.
– Phần 3 : Chia thành 4 lớp ngang, căng tóc 90 độ trên, cắt ngang hoặc xiên.

+ Tạo kiểu :
– Duỗi
– UốnKiểu Tóc So Le Tầng Cao

9, Kiểu Tóc Đuôi Cá Kiểu Tóc Đuôi Cá 

+ Đặc điểm :
– Tóc dài  nữa lưng. Tầng cao.
– Đuôi tóc dài, mỏng.

+ Chia tóc :
– Chia nữa trước-sau.
– Chia đường đi từ trung điểm trước đến trung điểm sau.
Cột phần 2 lại cắt sau.

+ Đường cắt :
– Cắt cắt trượt
– Zigzag

+ Cách cắt :
– Phần 1 :  Chia rẽ quạt, căng 45 độ trên, cắt trượt từ dưới lên. Phần phía trước cũng căng 45 độ trên cắt tương tự. (Hình 1)
– Phần 2 : Căng từ 90 độ sau hoặc cao hơn, cắt trượt từ trên xuống, chuẩn bắt đầu từ chỗ giáp với phần số 1. (Hình 2)
.  Phần đuôi hai bên, căng 45 độ dưới trước cắt trượt tạo đuôi nhọn.
–  Phần mái : cắt mái dầy, phồng tự nhiên. Tạo liên kết giữa phần mái và phần đuôi hai bên : cắt trượt phần đuôi giáp với mái.

+ Tạo kiểu :
– Sấy phồng ótKiểu Tóc Đuôi Cá 

10 . Kiểu Tóc Ngang Nhật 

Kiểu Tóc Ngang Nhật

+ Đặc điểm :
– Tóc lỡ, chấm vai.
– Dáng ngang hơi chúi, phồng.

+ Chia tóc :
– Chia nửa trước-sau.
– Phần sau chia 4 lớp ngang. Phần trước chia 3 lớp ngang (hơi xiên).

+ Đường cắt :
– Zigzag
– Chuốt ngoài

+ Cách cắt :
– Phần sau :  – Lớp 1 : Chải 0 độ cắt lấy chuẩn phía sau (theo đường hơi cong), rồi căng 45 độ dưới sau, cắt bỏ phần dư.
– Lớp 2 : Chia dọc thành 3 phần nhỏ, căng 45 độ dưới sau, cắt theo chuẩn lớp 1.
(Phần nhỏ 2,3 của lớp 2 có thể chải xuống 0 độ cắt theo chuẩn lớp 1 rồi mới căng lên 45 độ dưới sau)
– Lớp 3,4 : Cũng chia dọc thành 3 phần nhỏ, căng 45 độ dưới sau, cắt theo chuẩn lớp dưới.
* Chú ý : Phần nhỏ 2 và 3 của mỗi lớp căng hơi xiên để tạo độ chúi nhẹ.

– Phần trước : – Lớp 1 : chải xuống 0 độ cắt lấy chuẩn, tạo độ chúi nhẹ về phía trước (khoảng 15 độ)
– Lớp 2 : chải xuống 0 độ cắt theo chuẩn lớp 1
– Lớp 3 : Gôm luôn lớp 2, căng 45 độ dưới, cắt bỏ phần dư.
Cắt xong yêu cầu khách cúi đầu xuống phía trước, cắt bỏ phần dư của lớp 1 ở phần sau.
– Phần mái : Có thể để ngôi lệch, che một mắt. Không dùng mái bay.

+ Tạo kiểu :
– Sấy hơi phồng cúp tự nhiên.Kiểu Tóc Ngang Nhật

11. Kiểu Tóc Ngang Chúi Tầng Thấp 

Kiểu Tóc Ngang Chúi Tầng Thấp 

+ Đặc điểm :
– Tóc ngắn, lỡ.
– Chúi về trước, tầng thấp.

+ Chia tóc :
– Chia nửa trái – phải.
– Chia xiên nhiều lớp về trước.

+ Đường cắt :
– Răng cưa nhuyễn.
– Zigzag.

+ Cách cắt :
– Lớp 1 chải 0 độ cắt lấy chuẩn phía sau. Rồi nâng lên 45 độ bấm răng cưa.
– Lớp 2, căng 45 độ sau ( song song đường chia tóc ), cắt theo chuẩn lớp 1.
– Các lớp khác tương tự.
Cắt xong chải hết về sau kiểm tra tóc dư. Lớp trên đỉnh có thể chuốt mỏng bên trong.

+ Tạo kiểu :
– Sấy phồng nhẹ.Kiểu Tóc Ngang Chúi Tầng Thấp 

12, Kiểu Tóc Ngang Chúi Tầng Cao

Kiểu Tóc Ngang Chúi Tầng Cao

+ Đặc điểm :
– Tóc ngắn, lỡ
– Chúi về trước, tầng cao.

+ Chia tóc :
– Chia nửa trước – sau. Chia phần đỉnh.
– Phần sau chia nửa trên – dưới.

+ Đường cắt :
– Răng cưa nhuyễn.
– Zigzag. Chuốt.

+ Cách cắt :
– Phần 1 : lấy một phần tóc nhỏ chải xuống 0 độ cắt lấy chuẩn theo đường hơi cong. ( Hình 1 )
Chia nhiều tép dọc,  căng 45 độ dưới sau , tất cả hướng về đường chia nửa trái – phải phía sau, cắt đường xiên 45 độ. (Hình 2 – 3)
– Phần 2 : – Chia 2 phần nhỏ trên – dưới, mỗi phần chia nhiều tép dọc. (Hình 1)
– Phần dưới căng 90 độ sau, cắt đường đứng (hoặc xiên) theo chuẩn Phần 1 (Hình 2)
– Phần trên căng 45 độ trên cắt đường xiên 45 độ theo chuẩn phần dưới. (Hình 2)
* Chú ý : tất cả hướng về đường chia nửa trái – phải phía sau. (Hình 3)
– Phần 3 : – Chia nhiều tép dọc.
– Hạ 0 độ cắt lấy chuẩn xiên. Căng góc 0 độ- 45 độ , hướng về sau, cắt đường xiên 45 độ theo chuẩn Phần 2.
– Sấy thẳng tóc, chia xiên 45 độ về trước, kiểm tra bỏ phần dư.
– Phần đỉnh :  nửa sau chia cánh quạt, nửa trước chia dọc, căng 45 độ trên cắt  đường xiên 45 độ theo chuẩn Phần 2 và 3.
Có thể chải xuống chuốt mỏng, hoặc nâng góc độ cao đánh rối.
–  Phần mái : chuốt mỏng 2 bên.

+ Tạo kiểu :
– Sấy phồng nhẹ.Kiểu Tóc Ngang Chúi Tầng Cao

13 , Kiểu Tóc Tém Nhật 

Kiểu Tóc Tém Nhật 

+ Đặc điểm :
– Tóc ngắn, trẻ trung.
– Phía sau phồng

+ Chia tóc :
– Chia nửa trước – sau. Chia phần đỉnh.
– Phần sau chia nửa trên – dưới.

+ Đường cắt :
– Răng cưa nhuyễn.
– Zigzag. Chuốt.

+ Cách cắt :
– Phần 1 : – Chải xuống 0 độ cắt lấy chuẩn. (Hình 1)
– Chia  nhiều tép dọc. Căng 45 độ dưới, cắt răng cưa theo đường xiên 45 độ . (Hình 2)
– Phần 2 : – Chia nhiều tép dọc, xiên nhiều dần từ sau ra trước.
– Căng 90 độ ngang tại chổ, cắt zigzag theo đường đứng. (Hình 2)
– Phần 3 : – Chia nhiều tép xiên về trước theo phần 2.
– Căng góc 45 độ và 90 độ cắt đường xiên và đứng. (Căng tóc hơi lệch về sau) (Hình 2-3)
– Tỉa mỏng đuôi tóc
– Phần 4 : – Chia rẻ quạt và chia dọc. Căng 90 độ ngang, cắt theo chuẩn phần sau và 2 bên.
– Phần mái : mái so le, mái xiên.

* Nếu cắt cho tuổi trung niên : Phần 3 chia xiên 45 độ về sau, căng 45 độ dưới trước cắt zigzag theo đường xiên song song với đường chia. Dùng mái hất, mái bay .

+ Tạo kiểu :
– Chuốt mỏng 2 bên. Sấy phồng ót
– Uốn lò xo, bấm nhiễn. Duỗi bass …Kiểu Tóc Tém Nhật 

14, Kiểu Tóc Tém Sole 

Kiểu Tóc Tém Sole 

+ Đặc điểm :
– Tóc ngắn
– Đuôi tóc so le tự nhiên

+ Chia tóc :
– Chia phần đỉnh và phần dưới
– Phần dưới chia xiên hoặc dọc.

+ Đường cắt :
– Thẳng
– Zigzag. Chuốt.

+ Cách cắt :
– Phần dưới :
– Chia nhiều lớp dọc hoặc xiên
– Cắt phần ót phía sau hoặc phần vành tai để làm chuẩn
– Căng tóc vuông góc với da đầu ở nhiều góc độ, cắt đều theo chuẩn.
– Phần đỉnh :
– Chia dọc, hoặc ngang  cắt theo chuẩn phần dưới.
–  Phần mái : mái so le, mái xiên…

*  – Bắt ngang để kiểm tra
– Dùng kéo tỉa, tỉa mỏng đuôi tóc.
– Phần vành tai cắt so le tự nhiên, phần bass để hơi dài.

+ Tạo kiểu :
– Gel, Wax tạo sớKiểu Tóc Tém Sole 

Video hướng dẫn cách cắt 14 kiểu tóc cổ điển : 

1, Kiểu tóc ngang tầng không mái : 

2, Tóc Ngang Thường Mái Hất : 

3, Tóc ngang sole mái sole : 

4, Tóc ngang đổ care ót : 


5, Tóc ngang đổ sole ót : 


6, Tóc Nam Sole :

7, Tóc Sitol : 


8 , Tóc Sitol Sole : 


9, Tóc Tém Nhật Có Uốn : 10, Tóc Tém Sole :

11. Tóc Tém Mái Dài : 


12 , Tóc Bung : 


13. Tóc Bồ Câu : 


14, Tóc Chiếc Lá : 

 

 

Đăng Kí Nhận Giáo Trình Tóc Miễn Phí

Sau khi điền thông tin , bạn vui lòng check email để nhận giáo trình tóc hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi

Cám Ơn Bạn Đã Đăng Ký !

Đã xảy ra lỗi.

Chia Sẻ Ngay :

Thêm Bình Luận Của Bạn

Cắt Tóc Nam Đẹp

Sang Trọng - Đẳng Cấp - Lịch Sự

Cắt Tóc Nữ Đẹp

Quý Phái - Tự Tin- Quyến Rũ

Salon Tóc Đẹp Hải Phòng

Địa Chỉ Làm Tóc Đẹp Uy Tín Chất Lượng Nhất
dạy cắt tóc hải phòng
Dạy Nghề Tóc , Học Cắt Tóc Ở Hải Phòng
công thức nhuộm tóc
Công Thức Nhuộm Tóc Các Màu Khó Nhuộm
kĩ thuật cắt tóc vidal sassoon
Kĩ Thuật Cắt Tóc Vidal Sassoon
meta men
Kĩ Thuật Cắt Tóc Nam
cắt tóc nữ
Kĩ Thuật Cắt Tóc Nữ Nâng Cao
Xu hướng tóc nữ đẹp cho năm 2018

Tại Đây    5 (100%) 1 vote  Xu hướng cho các...

Những Kiểu Tóc ngắn đẹp nhất 2018 phong cách Hàn Quốc các bạn nữ nên thử

Tại Đây    Qua rồi thời phụ nữ thích để tóc...

hot trend 2018
Tóc rẽ ngôi giữa cực xinh và sang chảnh – hot trend mới của năm 2018!

Tại Đây    5 (100%) 1 vote Bạn đã để mái...

4 Nguyên tắc chọn màu cho tóc nhuộm
4 Nguyên tắc chọn màu cho tóc nhuộm

Tại Đây    5 (100%) 1 vote Nguyên tắc 1: chọn...

15 mẹo chăm tóc đẹp
Ăn gì để tóc đẹp?
cách làm tóc khỏe đẹp
Cách Giúp Bạn Có Mái Tóc Đẹp Và Khỏe Mạnh
tự nhuộm tóc tại nhà
Nguy Cơ Hỏng Tóc Khi Tự Nhuộm Tóc Tại Nhà !
[TẶNG TRỌN BỘ] 20 cuốn sách Internet Marketing hay nhất 
error: Nội Dung Đã Được Bảo Vệ !

Tặng bạn voucher khuyến mại 10% dịch vụ
Áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên nhanh tay nhất

Sau khi điền thông tin , bạn vui lòng check email để nhận voucher

Cám Ơn Bạn Đã Đăng Ký !

Đã xảy ra lỗi.